Jarný prímestský tábor 2023

Jarný prímestský tábor 2023 pripravovalo 15 animátorov už dva mesiace dopredu. Tohtoročnou témou bola NARNIA.

Deti boli rozdelené do 6 skupín, podľa možností, aké ponúka stredisko. Posolstvo príbehu Narnie sa podarilo komunikovať cez pekne pripravené scénky animátorov. Podarilo sa ísť aj korčuľovať na klzisko do Tvrdošína. Silnou skupinou prítomnou na tábore bola skupina prípravkárov, ktorí boli zapojení ako pomocníci a budúci animátorov. Deti odchádzali z tábora povzbudené a naplnené novými priateľstvami v čase prázdnin.

 • 2023_03_03-JPT_01
 • 2023_03_03-JPT_02
 • 2023_03_03-JPT_03
 • 2023_03_03-JPT_04
 • 2023_03_03-JPT_05
 • 2023_03_03-JPT_06
 • 2023_03_03-JPT_07
 • 2023_03_03-JPT_08
 • 2023_03_03-JPT_09
 • 2023_03_03-JPT_10
 • 2023_03_03-JPT_100
 • 2023_03_03-JPT_101
 • 2023_03_03-JPT_102
 • 2023_03_03-JPT_103
 • 2023_03_03-JPT_104
 • 2023_03_03-JPT_105
 • 2023_03_03-JPT_106
 • 2023_03_03-JPT_107
 • 2023_03_03-JPT_108
 • 2023_03_03-JPT_109
 • 2023_03_03-JPT_11
 • 2023_03_03-JPT_110
 • 2023_03_03-JPT_111
 • 2023_03_03-JPT_112
 • 2023_03_03-JPT_113
 • 2023_03_03-JPT_114
 • 2023_03_03-JPT_115
 • 2023_03_03-JPT_116
 • 2023_03_03-JPT_117
 • 2023_03_03-JPT_118
 • 2023_03_03-JPT_119
 • 2023_03_03-JPT_12
 • 2023_03_03-JPT_120
 • 2023_03_03-JPT_121
 • 2023_03_03-JPT_122
 • 2023_03_03-JPT_123
 • 2023_03_03-JPT_124
 • 2023_03_03-JPT_125
 • 2023_03_03-JPT_126
 • 2023_03_03-JPT_127
 • 2023_03_03-JPT_128
 • 2023_03_03-JPT_129
 • 2023_03_03-JPT_13
 • 2023_03_03-JPT_130
 • 2023_03_03-JPT_131
 • 2023_03_03-JPT_132
 • 2023_03_03-JPT_133
 • 2023_03_03-JPT_134
 • 2023_03_03-JPT_135
 • 2023_03_03-JPT_136
 • 2023_03_03-JPT_137
 • 2023_03_03-JPT_138
 • 2023_03_03-JPT_139
 • 2023_03_03-JPT_14
 • 2023_03_03-JPT_140
 • 2023_03_03-JPT_141
 • 2023_03_03-JPT_142
 • 2023_03_03-JPT_143
 • 2023_03_03-JPT_144
 • 2023_03_03-JPT_145
 • 2023_03_03-JPT_146
 • 2023_03_03-JPT_147
 • 2023_03_03-JPT_148
 • 2023_03_03-JPT_149
 • 2023_03_03-JPT_15
 • 2023_03_03-JPT_150
 • 2023_03_03-JPT_151
 • 2023_03_03-JPT_152
 • 2023_03_03-JPT_153
 • 2023_03_03-JPT_154
 • 2023_03_03-JPT_155
 • 2023_03_03-JPT_156
 • 2023_03_03-JPT_157
 • 2023_03_03-JPT_16
 • 2023_03_03-JPT_17
 • 2023_03_03-JPT_18
 • 2023_03_03-JPT_19
 • 2023_03_03-JPT_20
 • 2023_03_03-JPT_21
 • 2023_03_03-JPT_22
 • 2023_03_03-JPT_23
 • 2023_03_03-JPT_24
 • 2023_03_03-JPT_25
 • 2023_03_03-JPT_26
 • 2023_03_03-JPT_27
 • 2023_03_03-JPT_28
 • 2023_03_03-JPT_29
 • 2023_03_03-JPT_30
 • 2023_03_03-JPT_31
 • 2023_03_03-JPT_32
 • 2023_03_03-JPT_33
 • 2023_03_03-JPT_34
 • 2023_03_03-JPT_35
 • 2023_03_03-JPT_36
 • 2023_03_03-JPT_37
 • 2023_03_03-JPT_38
 • 2023_03_03-JPT_39
 • 2023_03_03-JPT_40
 • 2023_03_03-JPT_41
 • 2023_03_03-JPT_42
 • 2023_03_03-JPT_43
 • 2023_03_03-JPT_44
 • 2023_03_03-JPT_45
 • 2023_03_03-JPT_46
 • 2023_03_03-JPT_47
 • 2023_03_03-JPT_48
 • 2023_03_03-JPT_49
 • 2023_03_03-JPT_50
 • 2023_03_03-JPT_51
 • 2023_03_03-JPT_52
 • 2023_03_03-JPT_53
 • 2023_03_03-JPT_54
 • 2023_03_03-JPT_55
 • 2023_03_03-JPT_56
 • 2023_03_03-JPT_57
 • 2023_03_03-JPT_58
 • 2023_03_03-JPT_59
 • 2023_03_03-JPT_60
 • 2023_03_03-JPT_61
 • 2023_03_03-JPT_62
 • 2023_03_03-JPT_63
 • 2023_03_03-JPT_64
 • 2023_03_03-JPT_65
 • 2023_03_03-JPT_66
 • 2023_03_03-JPT_67
 • 2023_03_03-JPT_68
 • 2023_03_03-JPT_69
 • 2023_03_03-JPT_70
 • 2023_03_03-JPT_71
 • 2023_03_03-JPT_72
 • 2023_03_03-JPT_73
 • 2023_03_03-JPT_74
 • 2023_03_03-JPT_75
 • 2023_03_03-JPT_76
 • 2023_03_03-JPT_77
 • 2023_03_03-JPT_78
 • 2023_03_03-JPT_79
 • 2023_03_03-JPT_80
 • 2023_03_03-JPT_81
 • 2023_03_03-JPT_82
 • 2023_03_03-JPT_83
 • 2023_03_03-JPT_84
 • 2023_03_03-JPT_85
 • 2023_03_03-JPT_86
 • 2023_03_03-JPT_87
 • 2023_03_03-JPT_88
 • 2023_03_03-JPT_89
 • 2023_03_03-JPT_90
 • 2023_03_03-JPT_91
 • 2023_03_03-JPT_92
 • 2023_03_03-JPT_93
 • 2023_03_03-JPT_94
 • 2023_03_03-JPT_95
 • 2023_03_03-JPT_96
 • 2023_03_03-JPT_97
 • 2023_03_03-JPT_98
 • 2023_03_03-JPT_99

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center