Príprava animátorov 2023

19.3.2023 sa vyše 20 deviatakov stretlo, aby oficiálne začali polročnú prípravu na animátorstvo.

Tím sprevádzateľov tvoria dvaja saleziáni a dvaja starší animátori. Stretnutia budú bývať každý mesiac, na ktorých budeme prehlbovať saleziánsku charizmu a čo znamená byť saleziánskym animátorom.

  • 2023_03_19-pripravkari_01
  • 2023_03_19-pripravkari_02
  • 2023_03_19-pripravkari_03
  • 2023_03_19-pripravkari_04
  • 2023_03_19-pripravkari_05
  • 2023_03_19-pripravkari_06

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center