Oslava Dona Bosca

Oslava Dona Bosca

Ako prípravu na 100 ročnicu od príchodu saleziánov na Slovensku, ktorá vyvrcholí v roku 2024 sme sa rozhodli pozývať na odpustovú slávnosť našej kaplnky vzácnejších ľudí. Minulý rok to bol otec biskup Rábek, tento rok ním bol náš spišský biskup otec Ján.

Kaplnka u saleziánov je zasvätená sv. Jánovi Boscovi, preto tento rok slávili odpustovú sv. omšu v nedeľu 29. januára. Ľudia sa začali stretať už o 9.00, kde deti s rodičmi precvičovali piesne. Na svätú omšu prijal pozvanie aj miestny pán dekan. Tak sme spoločne mohli vytvárať jednotu vo farnosti, ku ktorej nás aj povzbudzoval otec biskup.

Po slávnostnej omši nasledoval koncertík miestneho originálneho telesa heligonkárov Helizuš na čele s Petrom Kozoňom a slávnostný obed.

 • 2023_01_29-oslava_DB_01
 • 2023_01_29-oslava_DB_02
 • 2023_01_29-oslava_DB_03
 • 2023_01_29-oslava_DB_04
 • 2023_01_29-oslava_DB_05
 • 2023_01_29-oslava_DB_06
 • 2023_01_29-oslava_DB_07
 • 2023_01_29-oslava_DB_08
 • 2023_01_29-oslava_DB_09
 • 2023_01_29-oslava_DB_10
 • 2023_01_29-oslava_DB_11
 • 2023_01_29-oslava_DB_12
 • 2023_01_29-oslava_DB_13
 • 2023_01_29-oslava_DB_14

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center