Čo pripravujeme:

  1. V januári ukončíme dav kurzy „Rodičovských večerov“ pre rodičov detí do 10 rokov ako aj spoluúčasť na priebehu „Manželských večerov“ v priebehu pôstneho obdobia (január – marec ).Prípravy animátorov z radov detí členov ZMP, ale aj mladých rodín sú každú prvú sobotu o 14.45.  Vo februári začína  kurz  „Rodičovské večery“ zameraný na výchovu  tínedžerov do 18.rokov. Kurz bude bežať poslednú stredu v mesiaci do konca školského roku. Sprevádzajme modlitbou tieto aktivity.
  2. Každý mesiac je animačné stretnutie členov strediska ZMP 24.deň mesiaca, alebotesnej blízkosti tohto dňa vo štvrtok. Začína modlitbou svätého ruženca o 16.30, nasleduje svätá omša a po nej stretnutie spoločenstva v klubovni.
  3. Duchovná obnova jeprvopiatkovom týždni, utorok o 17.00. Ďalšími možnosťami na duchovnú obnovu sú duchovné obnovy pre ASC. Využite tieto príležitosti na duchovné prebudenie ku ktorému nás vyzýva Svätý Otec František pre novú evanjelizáciu v Mimoriadnom roku božieho milosrdenstva.
  4. Duchovná obnova mladých manželov je prvú sobotu v mesiaci15.30. Počas nej zabezpečujeme animáciu detí rodičov, ktorí sa zúčastňujú obnovy. Animátori detí nech s tým počítajú a pred týmto stretnutím nech sa zúčastnia aj jeho prípravy o 14.45.

Strana 3 z 3

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center