Letné oratko

Päťdesiatka detí sa zúčastnila druhého ročníka Letného oratka v týždni od 2. do 6. augusta 2021.

Prvý deň bol venovaný hrám skupinke proti skupinke v šiestich rôznych disciplínach. Utorok vyšli deti do prírody, kde sa zahrali hry, na ktoré v meste býva málo priestoru: indiánsky baseball, prehadzovanú a ringo. Stred týždňa patril individuálnym disciplínam. Deti získavali body, za ktoré v šope dostali zaujímavú odmenu. V daždivý štvrtok sme sa s deťmi skryli v priestoroch nášho strediska, kde prebiehali dielne rôzneho druhu. Piatok patril tradične mestskej hre, ktorej riešením bola zmrzlina. Tú si deti poriadne vychutnali.

Celé Letné oratko bolo v rukách začínajúcich animátorov, deviatakov, nazývaných taktiež Suchári a Sušienky. Deň sa začal vždy rannou svätou omšou, kde sa vystriedali všetci kňazi a zakončil spoločnou modlitbou troch Zdravasov.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center