Šarkan Sam (po slovensky Samo), ktorý vítal vchádzajúcich do saleziánskeho strediska, sa obával, či neostane na tohtoročnej šarkaniáde sám. No keď dorazil v deň D a čas H na lúku nad Námestovom, sa jeho šarkanské srdce pri pohľade na modrú oblohu rozbúchalo.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center