V druhý septembrový víkend prišiel navštíviť našu saleziánsku komunitu v Námestove don Tadeus Rozmus - regionálny radca oblasti Európa - sever, ktorý z poverenia hlavného predstaveného vykonáva mimoriadnu vizitáciu slovenskej provincie.

Už po 33. krát sa na Mariánskej hore v Levoči konala saleziánska Bodka za prázdninami. Akciu určenú pre chlapcov tradične - v posledný augustový deň - pripravuje saleziánska komunita z Popradu a saleziánski novici. Tento rok sa niesla v duchu príbehu proroka Jonáša - Neutekaj.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center