V čase kedy omicron na Slovensku doznieval a opatrenia sa začali uvoľňovať sme v našom saleziánskom stredisku pomaly rozbiehali aktivity aj pre rodiny s deťmi, kreatívne pôstne popoludnia boli jedným z nich.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center