Oslava Dona Bosca

Ako prípravu na 100 ročnicu od príchodu saleziánov na Slovensku, ktorá vyvrcholí v roku 2024 sme sa rozhodli pozývať na odpustovú slávnosť našej kaplnky vzácnejších ľudí. Minulý rok to bol otec biskup Rábek, tento rok ním bol náš spišský biskup otec Ján.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center