Od 1. júla 2021 sa stal novým direktorom námestovskej komunity don Peter Hasidlo. Do úradu ho uviedol otec provinciál, don Peter Timko, počas nedeľnej sv. omše 4. júla. Pri svätej omše provinciál poďakoval donovi Jozefovi Markovi za jeho 7-ročnú pastoračnú prítomnosť a 6-ročnú úlohu direktora komunity v Námestove.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center