baner opraveneMária nás pozýva k hlbokej modlitbeaaaPanna Maria

Božia láska k nám sa prejavuje aj v Máriinej materinskej prítomnosti a jej pomoci, v tom, ako sprevádza Cirkev a  ľudský rod. Mária je uprostred nás, a my sme vďační Bohu za tento dar. Bez nej nemôžeme zmeniť svet. Tak, ako bola prítomná vo Večeradle, Mária je prítomná s malým kŕdlikom aj dnes, sú spojení s ňou v modlitbe, veriac, že svet sa môže zmeniť od všetkých ideológií a búrok, ktoré ho ničia, a napriek všetkým silám, ktoré hľadajú ako zničiť cirkev. Panna Mária žije a modlí sa s nami. Ona bola tou, ktorá prvá prijala dobré správy. Ona trpela a vie, čo je utrpenie. V Magnifikáte ukázala, že pozná radosti aj utrpenie Cirkvi. Duch Svätý aj naďalej vanie v Cirkvi skrze Pannu Máriu, dýchajúc na Boží ľud, aby zakúsil obnovenie.  

            Svet podstupuje krízu viery. Panna Mária nás pozýva k hlbokej modlitbe, k modlitbe zo srdca, s nádejou na večný život. Tá je naším denným víťazstvom, ktoré potrebuje byť každý deň obnovené s vytrvalosťou, až kým sa celý náš život nestane modlitbou. Potom sa z modlitby presunieme k svedectvu, pretože modlitbou si volíme Boha a prijímame Jeho Lásku, aby sme ju mohli vylievať na druhých. Robíme tak s radosťou, s radosťou pokrstených kresťanov. To znamená, že sa nemôžme zastaviť na modlitbe prosieb, žiadajúc o túto, alebo tamtú milosť. Musíme sa modliť tiež modlitbu chvál, vďaky a vzdávania úcty.

            Panna Mária od nás chce, aby sme sa všetci stali básnikmi, ktorí sa modlia takým spôsobom, že naša modlitba sa stáva piesňou vďačnosti, radosti a svedectva. Panna Mária nás nechce vidieť ako unavených kresťanov, ale radostných kresťanov, plných vďačnosti Bohu a so srdcom, ktoré spieva, vďačným za všetko, čo nám Boh dal, počnúc životom, ale tiež vďačným za Pannu Máriu, za to, že je v našom strede ako naša nádej a hviezda, ktorá nám ukazuje cestu. Keď sa v modlitbe spojíme s Pannou Máriou, nemusíme sa báť, pretože Panna Mária je s nami. A ona nás prináša k Bohu, k jej Synovi: potom Boh je s nami! Panna Mária je s nami, aby nám povedala, že s Bohom sme vždy víťazmi. Hovorí nám, že život je krátky a pominuteľný. Čaká na nás večnosť. Ak hľadíme na život takýmto spôsobom, nemusíme mať strach, pretože Boh je s nami. Potrebujeme vytrvať v modlitbe s vierou.

            Ďakujeme Márii Pomocnici kresťanov za nové skupiny, objavujúce sa hlavne v Afrike a za rast v príslušnosti k Zduženiu a Saleziánskej rodine. V tomto čase trápenia a skúšky, naše združenie musí žiariť  Mariánskym, Eucharistickým, Apoštolským a Saleziánskym svedectvom!

Lucca Tullio, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center