Adma formacia 10 2017

MÁRIA NÁS POZÝVA, ABY SME BOLI ŠTEDRÍ;
V ZRIEKANÍ SA A V MODLITBÁCH

Adma formacia 10-2017 obr.pngSituácia vo svete je ďaleko od pokojnej. Sú tu vojny, prírodné katastrofy, násilie a nespravodlivosť, a najmä strata viery medzi mnohými kresťanmi. Mária Pomocnica kresťanov je našou Matkou v týchto ťažkých časoch. Ona na nás nalieha, aby sme boli štedrí v zriekaní sa a v modlitbe. Predovšetkým musíme poznať našu biednosť – bez Boha sme ničím. To preto nás Panna Mária volá, aby sme boli štedrí,  keď nás naplní Duch Svätý, potrebujeme odpovedať so štedrosťou. Volá nás, aby sme boli štedrí v modlitbách, a zriekaní sa, najmä hriechov, a schopní rozlišovať dobro od zla: „Áno, áno; nie nie“ – Všetci sme hriešnici, ale stále musíme hľadieť na Božie milosrdenstvo. A musíme byť pokorní, pripravení kľaknúť na kolená a povedať, „Pane, maj so mnou zľutovanie.“ Cez našu  biednosť a pokoru stávame sa veľkými. Panna Mária nás žiada, aby sme sa vzdali Zlého a všetkých jeho pokušení. Ježiš povedal, že niektorý zlý duchovia môžu byť vyhnaní iba modlitbou a pôstom. – My sami vlastnými silami to nemôžeme urobiť, ale Boh môže!  

V súčasnosti, nanešťastie, ako nám Pápež František stále pripomína, materializmus sa dotkol nás všetkých: kňazov, zasvätené osoby aj laikov. Príliš často sa správame ako pohania, ktorí neveria v Boha a strácame nádej. Pokiaľ máme v srdci Ježiša, máme Svätého Ducha, ktorý nás sprevádza, máme večný život. Panna Mária nás volá do veľkých výšok. Cez obetu, pôst, modlitbu a štedrosť uvidíme ovocie ako premenu mnohých hriešnikov a večný život. Každý, kto sa modlí je sprevádzaný a osvietený Duchom Svätým. S vierou prosíme: „Pane, zmeň moje srdce, zmeň moju dušu a moju myseľ tak aby som mohol stále viac a viac svedčiť o Tvojej láske, svedčiť o nebi, raji a večnom živote.“ Mnoho duší žije v hriechu a ony nás potrebujú, teba aj mňa, nás všetkých. Boli sme na to vybraní. Mária Pomocnica kresťanov nás volá, aby sme boli súčasťou jej združenia a obraňovali a šírili vieru v tomto čase skúšok.

Saleziánska rodina získala veľký dar v novom blahoslavenom: Titusovi Zemanovi, mučeníkovi a patrónovi nových povolaní. Modlíme sa prostredníctvom jeho príhovoru za všetkých kňazov, zasvätené osoby a misionárov, za všetkých, ktorých Pán volá k zvláštnemu povolaniu, tak, že môžu milovať Ježiša s vášňou a horlivosťou, a tak, že my sa môžeme oddať nášmu poslaniu, a svedčiť o nebi a tajomstvách našej viery.

Lucca Tullio, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center