adma1112 2017

MÁRIA NÁM PRIPOMÍNA, ŽE SVÄTÍ NÁM IDÚ PRÍKLADOM A POVZBUDZUJE NÁS K SVÄTOSTI.

 

Drahí priatelia,

v tomto príhovore, by sme sa s vami chceli podeliť o našu radosť z vytvorenia  novej Rady Materskej ADMY vo Valdoku. Mária Pomocnica kresťanov nás stále sprevádza a obnovuje svoje Združenie a my rozpoznávame jej materinskú prítomnosť čoraz viac.

ADMA “ponúka cestu svätosti prostredníctvom saleziánskeho apoštolátu” (Stanovy čl.2). Inými slovami, ADMA navrhuje cestu svätosti: Boh všetkých povoláva k svätosti a modlitba nám pomáha rozpoznať krásu a vznešenosť tejto cesty a svedčiť o nej. Tento dar je výzvou, aby sme boli otvorení všetkému, čo Boh skrze nás koná a boli schopní ďakovať Bohu v našich životoch a radovať sa zo všetkého, čo cez každého z nás dáva. Spoločné povolanie ku svätosti stáva sa špecifickým vo svetle evanjeliového spôsobu života, ktorý žil, prinášal nám a odporúčal Don Bosco. Obzvlášť si pripomeňme niektoré hodnoty saleziánskej duchovnosti: službu a pomoc, najmä tým, ktorí sú najviac v núdzi, jednoduchosť v zbožných praktikách, pastoračná láska k blížnym v apoštolských a výchovných záväzkoch, radostné bratstvo a rodinný duch.

Adma1112 2017 obrazokSvätí sú pre nás príkladmi a povzbudzujú nás k svätosti. “nezabúdajme, že sú to svätí, ktorí sú ozdobou cirkvi a prispievajú k jej rastu.” (Pápež František). Dokonca aj v našej saleziánskej rodine rozpoznávame svedectvo viery žitej v rozdielnych životných podmienkach a historických kontextoch. Potrebujeme vyjadriť našu hlbokú vďaku a chválu Bohu za svätosť, ktorá už bola rozpoznaná v Saleziánskej rodine Dona Bosca a za tých, ktorí sú na ceste k svätosti.

Týmto číslom (november – december) uzatvárame ADMAonline pre rok 2017. Využívame túto príležitosť, aby sme sa všetkým vám, ktorí sa mnohými spôsobmi podieľate na tom, aby sa tento odkaz dostal medzi ľudí včas, poďakovali za vašu spoluprácu, predovšetkým prekladateľom a technikom.

Napokon, všetkým našim členom a skupinám prajeme požehnané Vianoce a nový rok naplnený požehnaním.

 

Renato Valera, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center